DK
GS

o društvu

Društvo komornih glasbenikov Slovenije sestavljamo glasbeniki, ki nas ob vezi s Slovenijo povezuje ljubezen do ustvarjanja in poustvarjanja komorne glasbe. S svojim delovanjem želimo občinstvu omogočiti obisk vrhunskih glasbenih dogodkov, posebno pozornost namenjamo mladim aktivnim glasbenikom.

podporniki

Delovanje društva terja čas in finančne vložke, zato v pilotni sezoni ob ustvarjanju vezi s kulturnimi ustanovami na slovenskem, aktivno delujemo na področju zbiranja sredstev, s katerimi želimo glasbenikom zagotoviti primerne pogoje za ustvarjanje vrhunske glasbe.